Jsme mladá, dynamicky se rozvíjející firma. V oblasti průzkumu trhu se od roku 2011 věnujeme především Mystery shoppingu.

I přes všechny těžkosti, které může mít malá firma rodinného charakteru v dnešním globalizovaném světě se nám daří získávat nové zakázky a díky propracovanému systému hlídání kvality poskytovaných služeb udržet zakázky stávající. O administrativní chod společnosti se dnes stará 6 administrativních pracovníků, kteří mají v terénu k dispozici 2 400 kontrolorů, tazatelů a pozorovatelů.

Mezi námi nejčastěji realizované služby v tomto odvětví patří:

Mystery shopping

S Mystery shoppingem jsme začínali a dodnes, i když portfolio našich služeb stále rozšiřujeme, Mystery shopping chápeme jako náš core business. Při jakýchkoli kontrolách klademe velký důraz na to, aby naši mystery shoppeři podávali co nejpřesnější zprávy o kontrolovaných pobočkách, či provozovnách. K dosažení tohoto náročného cíle nám napomáhá propracovaný systém řízení lidských zdrojů. Každý projekt má na starosti jeden project manager, který je odpovědný za vytvoření manuálů k provedení jednotlivých kontrol. S nimi pak buď osobně, nebo prostřednictvím videokonference seznámí naše regionální vedoucí. Ti mají na starosti zaškolení jednotlivých mystery shopperů, kteří budou provádět kontroly ve Vašich pobočkách. Zároveň jsou odpovědní za kontrolu činnosti mystery shoppera ať již přímo v terénu, či při následné namátkové kontrole reportů. Regionální vedoucí jsou dislokováni v Praze, Plzni, Brně a Havířově. Provedením vlastní kontroly však naše služby nekončí. Po sběru a kontrole formální správnosti reportů vypracujeme závěrečnou hodnotící zprávu, kterou Vám v elektronické formě zašleme. Výsledky jsme připraveni prezentovat Vám osobně. To vše za velmi přijatelné ceny, které Vám na vyžádání rádi sdělíme při osobním jednání.

Monitoring konkurence

Zajímá Vás, jak jsou zákazníci obsluhováni v prodejnách Vaší konkurence? Jakou mají konkurenti proti Vám výhodu? Jaké mají prodejní argumenty? Jak motivují zákazníky k nákupům zboží, či služeb právě v jejích pobočkách? Pokud jste alespoň na jednu z uvedených otázek odpověděli ANO, pak je právě pro Vás služba Monitoring konkurence. Rádi se s Vámi sejdeme a ušijeme Vám na míru monitoring, který zodpoví všechny otázky, které Vás ve vztahu ke konkurenci mohou zajímat. Výsledky Vám následně zpracujeme do Závěrečné zprávy, kterou Vám pak budeme osobně prezentovat.

Mystery shopping smluvních prodejců

Prodáváte Vaše zboží nejen prostřednictvím vlastní pobočkové sítě, ale i prostřednictvím smluvních prodejců? Co když ale smluvní prodejci preferují a raději prodávají zboží Vašich konkurentů? Můžou tak značně oslabit potenciál Vašich výrobků a snižovat tak Váš obrat. Není nic jednoduššího než kontaktovat nás a my Vám v krátkém čase zjistíme jakou značku který smluvní prodejce preferuje, jaké jsou jeho prodejní argumenty pro konkurenční značku a zda nemá tendence Vaši značku před zákazníkem „shazovat". Kontaktujte nás a my Vám rádi připravíme konkrétní nabídku.

Průzkum trhu / veřejného mínění

Chcete vědět co si myslí Vaši zákazníci o Vaší značce, či výrobku? Kdo jiný by Vám to měl říci, než právě Vaši zákazníci? My se jich na vše co Vás zajíma ve Vašem zastoupení zeptáme. Jejich odpovědi zaznamenáme do Vámi předem schváleného formuláře, zpracujeme je a předáme v grafické podobě.

Kontrola zaměstnanců v pracovní neschopnosti

Rýmička někdy opravdu dokáže člověka paralyzovat tak, že jen leží v posteli a sotva se hýbe. Někdy to s ní ale není tak zlé a Váš nemocný zaměstnanec během nemoci stihne spoustu činností, které nijak nesouvisí s léčebným procesem. Velice blízce však souvisí s hrubým porušením pracovní kázně, zvláště pokud se zaměstnanec neléčí na místě udaném lékaři. My jsme schopni nemocného zaměstnance navštívit doma a jeho léčebný proces zkontrolovat. Díky naší celorepublikové síti jsme schopni kontrolovat i ty, kteří si jako místo svého léčení vyberou chatu, chalupu, či bydliště vzdálené od sídla zaměstnavatele tak, že kontrola jeho pracovní neschopnosti ze strany zaměstnavatele je v podstatě nemožná. Konkrétní nabídku na kontroly zaměstnanců v PN Vám rádi připravíme.

Kontrola doručování zásilek

Informujete své zákazníky o Vašich prodejních akcích prostřednictvím letáků do schránek? Jste si jisti, že Vaše letáky končí opravdu ve schránkách a ne v popelnici. Kontaktujte nás. Vytvoříme pochůzkovou trasu a zkontrolujeme doručování letáků v jakémkoli regionu v ČR a to i za účasti zástupce distribuční firmy.

Budeme se těšit na spolupráci, pokud si některou z námi nabízených služeb vyberete.